logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Defteri dürülmek Deyiminin Anlamı - Kanat Germek Deyiminin Anlamı - Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak Deyiminin Anlamı - Iskartaya çıkarmak Deyiminin Anlamı - Ayranı Kabarmak Deyiminin Anlamı - Altında Kalmamak Deyiminin Anlamı - Buyur etmek Deyiminin Anlamı - Küçük Dilini Yutmak Deyiminin Anlamı - Baş Aşağı Gitmek Deyiminin Anlamı - Arkasını (birine) Vermek Deyiminin Anlamı - Bozum Olmak Deyiminin Anlamı - Güven kazanmak Deyiminin Anlamı - Şapa oturmak deyiminin anlamı - Aşağı Yukarı Deyiminin Anlamı - Kuyruklu Yalan Deyiminin Anlamı - Post Elden Gitmek Deyiminin Anlamı - Başının Çaresine Bakmak Deyiminin Anlamı - Baştan Kara Gitmek Deyiminin Anlamı - Ele Avuca Sığmamak Deyiminin Anlamı - Dağa çıkmak Deyiminin Anlamı -