logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Kokusu Çıkmak Deyiminin Anlamı - Toz olmak deyiminin anlamı - Boğazına Dizilmek Deyiminin Anlamı - Bir Taşla İki Kuş Vurmak Deyiminin Anlamı - Dilinin ucuna gelmek Deyiminin Anlamı - Alnının Akıyla Deyiminin Anlamı - Açık Alınla Deyiminin Anlamı - Parmaklarını Yemek Deyiminin Anlamı - Burnunun Ucunu Görmemek Deyiminin Anlamı - Üstüne fenalık gelmek deyiminin anlamı - Kulağını Açmak Deyiminin Anlamı - Ruhu Bile Duymamak Deyiminin Anlamı - Alacağına Şahin, Vereceğine Karga Deyiminin Anlamı - Mahalleyi Ayağa Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Tokat aşketmek deyiminin anlamı - Anasını Sat (satayım) Deyiminin Anlamı - Gönül Eri Deyiminin Anlamı - Göz Kararı Deyiminin Anlamı - El Basmak Deyiminin Anlamı - Yola gelmek deyiminin anlamı -