BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Can düşmanı Deyiminin Anlamı - Diken üstünde oturmak Deyiminin Anlamı - Hak kazanmak Deyiminin Anlamı - Ayağının Altına Almak Deyiminin Anlamı - Yanlış ata oynamak deyiminin anlamı - Kanat Germek Deyiminin Anlamı - Eski Defterleri Karıştırmak Deyiminin Anlamı - Başa Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Başına Çökmek Deyiminin Anlamı - Ses Çıkarmamak Deyiminin Anlamı - Gıcık Vermek Deyiminin Anlamı - Söz (Laf) İşitmek Deyiminin Anlamı - Adam Olmak Deyiminin Anlamı - Yüreğine su serpilmek deyiminin anlamı - Fol Yok Yumurta yok Deyiminin Anlamı - Kapısını Aşındırmak Deyiminin Anlamı - Pestil Gibi Olmak Deyiminin Anlamı - Eşeğini Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Şart koşmak deyiminin anlamı - Kafadan Atmak Deyiminin Anlamı -