BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Rafa Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Malın Gözü Deyiminin Anlamı - Açık Alınla Deyiminin Anlamı - Yumurta kapıya gelmek deyiminin anlamı - Ne Fayda Deyiminin Anlamı - Yola gelmek deyiminin anlamı - Cart kaba kâğıt Deyiminin Anlamı - Çürüğe çıkmak Deyiminin Anlamı - Elden Ele Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Tam üstüne basmak deyiminin anlamı - Üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı - Ötesi çıkmaz sokak Deyiminin Anlamı - Dışı eli (seni) yakar, içi beni Deyiminin Anlamı - Madalyanın Ters Yüzü Deyiminin Anlamı - İş çatallanmak (çatallaşmak) Deyiminin Anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Peşkeş Çekmek Deyiminin Anlamı - Aklı Kesmek Deyiminin Anlamı - Şeşi beş görmek deyiminin anlamı - Dudak ısırtmak Deyiminin Anlamı -