BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Sağı Solu (Belli) Olmamak Deyiminin Anlamı - Temel atmak deyiminin anlamı - Ot yoldurmak Deyiminin Anlamı - Fora Etmek Deyiminin Anlamı - Sıfırı Tüketmek Deyiminin Anlamı - Ahmak Islatan Deyiminin Anlamı - Betine Gitmek Deyiminin Anlamı - Huyunu suyunu almak Deyiminin Anlamı - Arpacı Kumrusu gibi Düşünmek Deyiminin Anlamı - Eski Kafalı Deyiminin Anlamı - Ziyanı yok deyiminin anlamı - Kara Gün Deyiminin Anlamı - Pusu Kurmak Deyiminin Anlamı - At Oynatmak Deyiminin Anlamı - Apar Topar Deyiminin Anlamı - Sağa Sola Bakmamak Deyiminin Anlamı - Ne Oldum Delisi Olmak Deyiminin Anlamı - Elekten Geçirmek Deyiminin Anlamı - Yakasına sarılmak deyiminin anlamı - Tereciye tere satmak deyiminin anlamı -