BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Taban tepmek (patlatmak) deyiminin anlamı - Seferber Olmak Deyiminin Anlamı - Yüreğine inmek deyiminin anlamı - Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek Deyiminin Anlamı - Balta Olmak Deyiminin Anlamı - Pılıyı Pırtıyı Toplamak Deyiminin Anlamı - Ayağının Altına Almak Deyiminin Anlamı - Can yakmak Deyiminin Anlamı - Canını vermek Deyiminin Anlamı - Şerefini korumak deyiminin anlamı - Çarşamba pazarı Deyiminin Anlamı - Başına İş Açmak Deyiminin Anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Yardan atmak deyiminin anlamı - Fora Etmek Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gezmek Deyiminin Anlamı - Dile getirmek Deyiminin Anlamı - Zılgıt yemek deyiminin anlamı - Akşamı İple Çekmek Deyiminin Anlamı -