BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Taş yürekli deyiminin anlamı - Nuh Der Peygamber Demez Deyiminin Anlamı - İş yok Deyiminin Anlamı - Buz kesilmek Deyiminin Anlamı - Önüne gelen Deyiminin Anlamı - Tatlı su firengi deyiminin anlamı - Aç Acına Deyiminin Anlamı - Aklına Koymak Deyiminin Anlamı - Tepesinden (başından) kaynar su dökülmek deyiminin anlmı - Üstüne almak deyiminin anlamı - Pestil Gibi Olmak Deyiminin Anlamı - Tebelleş olmak deyiminin anlamı - Kuş Kadar Canı Olmak Deyiminin Anlamı - Kaleyi İçinden Fethetmek Deyiminin Anlamı - Kuş Uçmaz, Kervan Geçmez Deyiminin Anlamı - Hâlden anlamak Deyiminin Anlamı - Başı Boş Bırakmak Deyiminin Anlamı - Dağarcığına atmak Deyiminin Anlamı - Kendi Yağıyla Kavrulmak Deyiminin Anlamı - Eti Senin Kemiği Benim Deyiminin Anlamı -