BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Dinden imandan çıkmak Deyiminin Anlamı - Bir Çuval İnciri Berbat Etmek Deyiminin Anlamı - Yanına salâvatla varılır deyiminin anlamı - Taburcu olmak deyimlerin anlamı - Eli Değmemek Deyiminin Anlamı - Başı Darda Kalmak (başı dara düşmek) Deyiminin Anlamı - Kan Kusturmak Deyiminin Anlamı - Kurşuna Dizmek Deyiminin Anlamı - Paraya Çevirmek Deyiminin Anlamı - Zihni bulanmak (karışmak) deyiminin anlamı - Bet (i) Bereket (i) Kalmamak Deyiminin Anlamı - Ayağını Çekmek Deyiminin Anlamı - Laf İşitmek Deyiminin Anlamı - Lügat Paralamak Deyiminin Anlamı - Aklını Almak Deyiminin Anlamı - Atıp Tutmak Deyiminin Anlamı - Ayağı Düze Basmak Deyiminin Anlamı - Ayakları Geri Geri Gitmek Deyiminin Anlamı - Kanı Bozuk Deyiminin Anlamı - Yüzünü ağartmak deyiminin anlamı -