logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İki ayağını bir pabuca sokmak Deyiminin Anlamı - Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak Deyiminin Anlamı - Et Tırnak Olmak Deyiminin Anlamı - El Ayak Çekilmek Deyiminin Anlamı - Dini bir uğruna Deyiminin Anlamı - Kurtlarını Dökmek Deyiminin Anlamı - Kan Ağlamak Deyiminin Anlamı - Kendini Kaptırmak Deyiminin Anlamı - Başı Kalabalık (olmak) Deyiminin Anlamı - Oyunbozanlık etmek Deyiminin Anlamı - Yarım adam deyiminin anlamı - Yaşını başını almış (olmak) deyiminin anlamı - Bıyığı Terlemek Deyiminin Anlamı - Gık Dememek Deyiminin Anlamı - Gıcık Vermek Deyiminin Anlamı - Okkanın Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Baş Eğmek Deyiminin Anlamı - Gırla Gitmek Deyiminin Anlamı - Gıcık Tutmak Deyiminin Anlamı - Mukabelede Bulunmak Deyiminin Anlamı -