BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moda Olmak Deyiminin Anlamı - El Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Çam yarması Deyiminin Anlamı - Dokuz köyden kovulmuş Deyiminin Anlamı - Yüreği ferahlamak deyiminin anlamı - Diline dolamak Deyiminin Anlamı - Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz Deyiminin Anlamı - Dizginleri salıvermek Deyiminin Anlamı - Yan tutmak deyiminin anlamı - Hakkını vermek Deyiminin Anlamı - Huyuna suyuna gitmek Deyiminin Anlamı - Gel Keyfim Gel Deyiminin Anlamı - Ne Fayda Deyiminin Anlamı - Yok devenin başı! deyiminin anlamı - Diş gıcırdatmak Deyiminin Anlamı - Özür dilemek Deyiminin Anlamı - Post Elden Gitmek Deyiminin Anlamı - Sabahı Etmek Deyiminin Anlamı - Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek Deyiminin Anlamı - Zemin hazırlamak deyiminin anlamı -