BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Başı Dik Gezmek Deyiminin Anlamı - Gözü Açık Deyiminin Anlamı - Ağzının İçine Bakmak Deyiminin Anlamı - Başını Kaşımaya (kaşıyacak) Vakti Olmamak Deyiminin Anlamı - İş çatallanmak (çatallaşmak) Deyiminin Anlamı - Baştan Aşağı Deyiminin Anlamı - Postu Sermek Deyiminin Anlamı - Al Takke Ver Külah Deyiminin Anlamı - Ağızda Sakız gibi Çiğnemek Deyiminin Anlamı - Zokayı yutmak deyiminin anlamı - Kuş Sütüyle Beslemek Deyiminin Anlamı - Pestilini Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Zeval vermemek deyiminin anlamı - Gölge Etmek Deyiminin Anlamı - İki rahmetten biri Deyiminin Anlamı - Maval Okumak Deyiminin Anlamı - Eyere de Gelir Semere de Deyiminin Anlamı - Canına kıymak Deyiminin Anlamı - Ahı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Pamuk İpliği İle Bağlamak Deyiminin Anlamı -