BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Başını Taştan Taşa Vurmak Deyiminin Anlamı - Canına okumak Deyiminin Anlamı - Can vermek Deyiminin Anlamı - Zembereği boşanmak deyiminin anlamı - Yağma gitmek deyiminin anlamı - Gözden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Diş gıcırdatmak Deyiminin Anlamı - Öpüp başına koymak Deyiminin Anlamı - Kan Ağlamak Deyiminin Anlamı - Pestil Gibi Olmak Deyiminin Anlamı - Ter dökmek deyiminin anlamı - Parmak Basmak Deyiminin Anlamı - Ziyafet çekmek deyiminin anlamı - Tencerede pişirip kapağında yemek deyiminin anlamı - Beyninden Vurulmuşa Dönmek Deyiminin Anlamı - Araya Girmek Deyiminin Anlamı - Adı Karışmak Deyiminin Anlamı - Yüreğine inmek deyiminin anlamı - Söz Kesmek Deyiminin Anlamı - Yakayı sıyırmak deyiminin anlamı -