BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Zihin açıklığı deyiminin anlamı - Vur abalıya deyiminin anlamı - İmana gelmek Deyiminin Anlamı - Canı burnuna gelmek Deyiminin Anlamı - Ya herrü (herro) ya merrü (merro) deyiminin anlamı - Bin Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı - Çıfıt çarşısı Deyiminin Anlamı - Birbirine Girmek Deyiminin Anlamı - Adını Anmamak Deyiminin Anlamı - Ucu ortası belli olmamak deyiminin anlamı - Zaman vermek deyiminin anlamı - Can yakmak Deyiminin Anlamı - Sözde Kalmak Deyiminin Anlamı - Saçını Süpürge Etmek Deyiminin Anlamı - Zevahiri kurtarmak deyiminin anlamı - Attan İnip Eşeğe Binmek Deyiminin Anlamı - Yan tutmak deyiminin anlamı - Maskara Olmak Deyiminin Anlamı - Aklına Gelmek Deyiminin Anlamı - Canını sokakta bulmak Deyiminin Anlamı -