logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Adım Atmamak Deyiminin Anlamı - Soğuk Almak Deyiminin Anlamı - Cart curt etmek Deyiminin Anlamı - Al Takke Ver Külah Deyiminin Anlamı - Iska Geçmek Deyiminin Anlamı - Ayağı Düze Basmak Deyiminin Anlamı - Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu Deyiminin Anlamı - Abbas Yolcu Deyiminin Anlamı - Baskın Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yükseklerde dolaşmak deyiminin anlamı - Tez canlı deyiminin anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı - Kardeş Payı Yapmak Deyiminin Anlamı - İnme inmek Deyiminin Anlamı - Ayasofya’da Dilenip Sultanahmet’te Sadaka (zekât) vermek Deyiminin Anlamı - Ense Yapmak Deyiminin Anlamı - Gafil Avlanmak Deyiminin Anlamı - Altı Kaval Üstü Şeşhane (Şişhane) Deyiminin Anlamı - Kol Kanat Olmak Deyiminin Anlamı - Kan Çıkmak Deyiminin Anlamı -