BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Lâhavle Çekmek Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Ağzından Yel Alsın Deyiminin Anlamı - Avaz Avaz Bağırmak Deyiminin Anlamı - Açlıktan Nefesi Kokmak Deyiminin Anlamı - Yanına (kâr) kalmak deyiminin anlamı - Adama Dönmek Deyiminin Anlamı - Tepesi atmak deyiminin anlamı - Kafa Patlatmak Deyiminin Anlamı - Sabır Taşı Deyiminin Anlamı - Gemi Azıya Almak Deyiminin Anlamı - Zamane çocuğu deyiminin anlamı - Çanak yalayıcı Deyiminin Anlamı - Kapı Komşu Deyiminin Anlamı - Silip Süpürmek Deyiminin Anlamı - Canlı cenaze Deyiminin Anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - Anladımsa Arap Olayım Deyiminin Anlamı - Güven vermek Deyiminin Anlamı - Bir Şeye Benzememek Deyiminin Anlamı -