logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Buluttan Nem Kapmak Deyiminin Anlamı - Sakalı Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Ateş Pahasına Deyiminin Anlamı - Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek Deyiminin Anlamı - Çileden çıkmak Deyiminin Anlamı - Yayan yapıldak deyiminin anlamı - Saat Bu Saat Deyiminin Anlamı - Şaka kaldırmak Deyiminin Anlamı - Dut yemiş bülbüle dönmek Deyiminin Anlamı - Aklı Kesmek Deyiminin Anlamı - Başını Vermek Deyiminin Anlamı - Taşı sıksa suyunu çıkarmak deyiminin anlamı - Ensesine Yapışmak Deyiminin Anlamı - Ölümü göze almak Deyiminin Anlamı - Yakasını bırakmamak deyiminin anlamı - Eninde Sonunda Deyiminin Anlamı - Yükte hafif pahada ağır deyiminin anlamı - Sıdkı Sıyrılmak Deyiminin Anlamı - Kapı Dışarı Etmek Deyiminin Anlamı - Tımarhane kaçkını deyiminin anlamı -