BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Baş Başa Kalmak Deyiminin Anlamı - Sokak Süpürgesi Deyiminin Anlamı - Zırnık (bile) vermemek deyiminin anlamı - Bel Vermek Deyiminin Anlamı - Başına Dolamak Deyiminin Anlamı - Üstüne fenalık gelmek deyiminin anlamı - Kolaçan Etmek Deyiminin Anlamı - Üstüne gül koklamamak deyiminin anlamı - Kuyruk Sallamak Deyiminin Anlamı - İncir çekirdeğini doldurmaz Deyiminin Anlamı - İpiyle kuyuya inilmez Deyiminin Anlamı - Mendil Açmak Deyiminin Anlamı - Mızıkçılık Etmek Deyiminin Anlamı - Anasının Gözü Deyiminin Anlamı - Ayak Diremek Deyiminin Anlamı - Küpünü Doldurmak Deyiminin Anlamı - Yorgan gitti, kavga bitti deyiminin anlamı - Deliksiz uyku Deyiminin Anlamı - Lafı Ağzında Gevelemek Deyiminin Anlamı - Göz Boyamak Deyiminin Anlamı -