BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Şeytanın ayağını kırmak deyiminin anlamı - Ayağına (ayaklarına) Kara Su İnmek Deyiminin Anlamı - Dillere destan olmak Deyiminin Anlamı - Gam Yememek Deyiminin Anlamı - İçi içine sığmamak Deyiminin Anlamı - Söz Ayağa Düşmek Deyiminin Anlamı - Zerre kadar deyiminin anlamı - Cehennem olmak Deyiminin Anlamı - Canına değmek Deyiminin Anlamı - Sağmal İnek Deyiminin Anlamı - Attan İnip Eşeğe Binmek Deyiminin Anlamı - Yüzünden okumak deyiminin anlamı - Zaman zaman deyiminin anlamı - Bunda Bir İş Var Deyiminin Anlamı - Bam Teline Basmak Deyiminin Anlamı - Temel taşı deyiminin anlamı - Köstek Olmak Deyiminin Anlamı - İzi silinmek Deyiminin Anlamı - Pupa Yelken Deyiminin Anlamı - Pusu Kurmak Deyiminin Anlamı -