logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Üstüne atmak deyiminin anlamı - Yüzünü ekşitmek deyiminin anlamı - Yarından tezi yok deyiminin anlamı - İçine dert olmak Deyiminin Anlamı - Tebdil gezmek deyiminin anlamı - Zihnini bulandırmak deyiminin anlamı - Şom ağızlı deyiminin anlamı - Çoluk çocuğa karışmak Deyiminin Anlamı - Ahı Tutmak Deyiminin Anlamı - Ok Yaydan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Ahkam Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Küpünü Doldurmak Deyiminin Anlamı - Sinirleri Yatışmak Deyiminin Anlamı - Bir Ayağı Çukurda Olmak Deyiminin Anlamı - Adını Vermek Deyiminin Anlamı - Üç buçuk atmak deyiminin anlamı - Kof Çıkmak Deyiminin Anlamı - Parmak Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Yanından bile geçmemiş deyiminin anlamı - Deli divane olmak Deyiminin Anlamı -