BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Yol tutmak deyiminin anlamı - Lokmasını Saymak Deyiminin Anlamı - Çoluk çocuk elinde kalmak Deyiminin Anlamı - Şimdiden tezi yok deyiminin anlamı - Kafa Patlatmak Deyiminin Anlamı - Köküne Kibrit Suyu Dökmek Deyiminin Anlamı - Yakınlık duymak deyiminin anlamı - Adam Evladı Deyiminin Anlamı - Hakkını vermek Deyiminin Anlamı - Derdine düşmek Deyiminin Anlamı - Akıl Hocası Deyiminin Anlamı - Tuz biber ekmek deyiminin anlamı - Hodri meydan Deyiminin Anlamı - Vara yoğa karışmak deyiminin anlamı - İşi tıkırında olmak Deyiminin Anlamı - Dağ doğura doğura fare doğurdu Deyiminin Anlamı - İçine yedirememek Deyiminin Anlamı - Vakitli vakitsiz deyiminin anlamı - Bağrına Basmak Deyiminin Anlamı - Dağarcığına atmak Deyiminin Anlamı -