BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ayağı (ayakları) Suya Ermek (değmek) Deyiminin Anlamı - Gam Yememek Deyiminin Anlamı - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı - Rengi Atmak Deyiminin Anlamı - İki yakası bir araya gelmemek Deyiminin Anlamı - Ensesine Yapışmak Deyiminin Anlamı - Ayakları Geri Geri Gitmek Deyiminin Anlamı - Karalar Bağlamak Giymek Deyiminin Anlamı - Bayram Etmek Deyiminin Anlamı - Danışıklı dövüş Deyiminin Anlamı - Dünya bir araya gelse Deyiminin Anlamı - Dilden dile dolaşmak Deyiminin Anlamı - Defterden silmek Deyiminin Anlamı - Ucu dokunmak deyiminin anlamı - Beyni Bulanmak Deyiminin Anlamı - Tadına varamamak deyiminin anlamı - Ayağına Gitmek Deyiminin Anlamı - Kolu Kanadı Kırılmak Deyiminin Anlamı - Eli Altında Olmak Deyiminin Anlamı - Canına kıymak Deyiminin Anlamı -