BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Ne Hâli Varsa Görsün! Deyiminin Anlamı - Dişine göre Deyiminin Anlamı - Kırk Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı - Baş Ağrıtmak Deyiminin Anlamı - Göze Almak Deyiminin Anlamı - Yıldızı sönmek deyiminin anlamı - Kara Haber Deyiminin Anlamı - Anası Ağlamak Deyiminin Anlamı - Kozunu Paylaşmak Deyiminin Anlamı - Yüreği oynamak deyiminin anlamı - Eli Hafif Deyiminin Anlamı - Rayına Oturmak Deyiminin Anlamı - Diş gıcırdatmak Deyiminin Anlamı - Ot yoldurmak Deyiminin Anlamı - Üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı - Karnım Tok Deyiminin Anlamı - Mart İçeri Pire Dışarı Deyiminin Anlamı - Alnının Akıyla Deyiminin Anlamı - İçi çekmek Deyiminin Anlamı - Kolaçan Etmek Deyiminin Anlamı -