BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yan gelip yatmak deyiminin anlamı - Buz tutmak Deyiminin Anlamı - Zorun ne? deyiminin anlamı - Kendini Kaybetmek Deyiminin Anlamı - Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek Deyiminin Anlamı - Can yakmak Deyiminin Anlamı - Söz Kesmek Deyiminin Anlamı - Yüreğine (içine) dert olmak deyiminin anlamı - Şamar oğlanı deyiminin anlamı - Cinleri başına toplamak Deyiminin Anlamı - Yerini bulmak deyiminin anlamı - Yalpa vurmak deyiminin anlamı - Canına kıymak Deyiminin Anlamı - Yüreği kalkmak deyiminin anlamı - Başını Vermek Deyiminin Anlamı - Şifayı bulmak (kapmak) deyiminin anlamı - Söz Birliği Etmek Deyiminin Anlamı - Kirli Çamaşırlarını Ortaya Dökmek Deyiminin Anlamı - Ne Oldum Delisi Olmak Deyiminin Anlamı - Feleğin Çemberinden Geçmek Deyiminin Anlamı -