BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gölge Düşürmek Deyiminin Anlamı - Alnının Akıyla Deyiminin Anlamı - Vara yoğa karışmak deyiminin anlamı - Eli Darda Deyiminin Anlamı - El Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Kendi Hâlinde Deyiminin Anlamı - Cart curt etmek Deyiminin Anlamı - Yürükten bağlanmak deyiminin anlamı - Teslim olmak deyiminin anlamı - Gözden Kaybolmak Deyiminin Anlamı - Başı Boş Bırakmak Deyiminin Anlamı - Art Düşünce (niyet) Deyiminin Anlamı - Yüreği yanmak deyiminin anlamı - Sırtı Kaşınmak Deyiminin Anlamı - Meydan Okumak Deyiminin Anlamı - Taş çatlasa deyiminin anlamı - Topu topu deyiminin anlamı - Çıfıt çarşısı Deyiminin Anlamı - Dut yemiş bülbüle dönmek Deyiminin Anlamı - Elden Çıkmak Deyiminin Anlamı -