BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Kötüye Kullanmak Deyiminin Anlamı - Allah’ın Belası Deyiminin Anlamı - Orta malı Deyiminin Anlamı - Tekerine çomak sokmak deyiminin anlamı - Kasıp Kavurmak Deyiminin Anlamı - Ağzından Çıkanı Kulağı İşitmemek Deyiminin Anlamı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı - Işığı altında Deyiminin Anlamı - Ayranı Kabarmak Deyiminin Anlamı - Dağ doğura doğura fare doğurdu Deyiminin Anlamı - Aceleye Getirmek (dara getirmek) Deyiminin Anlamı - Baskın Çıkmak Deyiminin Anlamı - Zınk diye durmak deyiminin anlamı - Akıl Defteri Deyiminin Anlamı - Geceyi Gündüze Katmak Deyiminin Anlamı - Göğüs Germek Deyiminin Anlamı - Yürürlüğe girmek deyiminin anlamı - Tabanları kaldırmak deyiminin anlamı - Acı Söz Deyiminin Anlamı - Başı Bağlı Olmak Deyiminin Anlamı -