logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Cana can katmak Deyiminin Anlamı - Adı Batmak Deyiminin Anlamı - Başa Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Dili olsa da söylese Deyiminin Anlamı - Temize çıkmak deyiminin anlamı - Armut Piş Ağzıma Düş Deyiminin Anlamı - Ölümüne susamak Deyiminin Anlamı - Yerini bulmak deyiminin anlamı - İki rahmetten biri Deyiminin Anlamı - Aklını Başına Almak (toplamak, devşirmek) Deyiminin Anlamı - Teşrif etmek deyiminin anlamı - Kırıp Geçirmek Deyiminin Anlamı - Yol yordam deyiminin anlamı - Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak Deyiminin Anlamı - Yahudi pazarlığı deyiminin anlamı - Yılan hikâyesi deyiminin anlamı - Pabucunu Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Tazıya dönmek deyiminin anlamı - Dile gelmek Deyiminin Anlamı - İçi geçmek Deyiminin Anlamı -