logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Yüz yüze gelmek deyiminin anlamı - Yandan çarklı deyiminin anlamı - Ayağını Kaydırmak Deyiminin Anlamı - Vakitli vakitsiz deyiminin anlamı - Pişmiş Aşa Su Katmak Deyiminin Anlamı - Bir Kulağından Girip Öbür Kulağından Çıkmak Deyiminin Anlamı - Rayına Oturmak Deyiminin Anlamı - Ok Yaydan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Üstü kapalı konuşmak deyiminin anlamı - Çetin ceviz Deyiminin Anlamı - Sık Boğaz Etmek Deyiminin Anlamı - Terbiyesini vermek deyiminin anlamı - Basıp Gitmek Deyiminin Anlamı - Baş Sallamak Deyiminin Anlamı - Gözü Açılmak Deyiminin Anlamı - Ağzını Öpeyim (seveyim) Deyiminin Anlamı - İş çığırından çıkmak Deyiminin Anlamı - Yanına bırakmamak deyiminin anlamı - Arkasını Getirememek Deyiminin Anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı -