BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Parmak Basmak Deyiminin Anlamı - Akşamdan Kavur, Sabaha Savur Deyiminin Anlamı - Tepesine binmek deyiminin anlamı - Soğuk Almak Deyiminin Anlamı - Yola gelmek deyiminin anlamı - Yufka yürekli deyiminin anlamı - Yarı yolda bırakmak deyiminin anlamı - Arka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Üçe beşe bakmamak deyiminin anlamı - Sağır Sultan Bile Duydu Deyiminin Anlamı - Can sağlığı Deyiminin Anlamı - Dişe dokunur Deyiminin Anlamı - Yolunu sapıtmak deyiminin anlamı - Üstünde kalmak deyiminin anlamı - Tavşana kaç tazıya tut deyiminin anlamı - Kulak Asmamak Deyiminin Anlamı - Yakasını bırakmamak deyiminin anlamı - Kara Liste Deyiminin Anlamı - Karar Kılmak Deyiminin Anlamı - Göz Hapsine Almak Deyiminin Anlamı -