BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Açık Vermek Deyiminin Anlamı - Esamisi Okunmamak Deyiminin Anlamı - Askıda Kalmak Deyiminin Anlamı - Üstesinden gelmek deyiminin anlamı - Yükte hafif pahada ağır deyiminin anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı - Karnı Karnına Geçmek Deyiminin Anlamı - Saç Sakal Birbirlerine Karışmak Deyiminin Anlamı - Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek Deyiminin Anlamı - Tutunacak dalı olmamak deyiminin anlamı - Künyesi Bozuk Deyiminin Anlamı - Kan Gütmek Deyiminin Anlamı - Gözdağı Vermek Deyiminin Anlamı - Cambul cumbul Deyiminin Anlamı - İki arada bir derede (kalmak) Deyiminin Anlamı - Fiyat Biçmek Deyiminin Anlamı - Kendine Gelmek Deyiminin Anlamı - Beyin Yıkamak Deyiminin Anlamı - Köküne Kibrit Suyu Dökmek Deyiminin Anlamı - Dikiş tutturamamak Deyiminin Anlamı -