BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Bana mısın Dememek Deyiminin Anlamı - Canlı cenaze Deyiminin Anlamı - Altından Girip Üstünden Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yaş tahtaya (yere) basmamak deyiminin anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Tadı damağında kalmak deyiminin anlamı - Aklını Çalmak (çelmek) Deyiminin Anlamı - Merak Etmek Deyiminin Anlamı - Aralarından Kara Kedi Geçmek (veya aralarına kara kedi girmek) Deyiminin Anlamı - Dirsek çevirmek Deyiminin Anlamı - Can yoldaşı Deyiminin Anlamı - İçi dışı bir Deyiminin Anlamı - Yolunu beklemek deyiminin anlamı - Nefsini Körletmek Deyiminin Anlamı - Altmış Altıya Bağlamak Deyiminin Anlamı - Kirişi Kırmak Deyiminin Anlamı - Akan Sular Durmak Deyiminin Anlamı - Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı - Kendine Gelmek Deyiminin Anlamı - Üstüne geçirmek deyiminin anlamı -