BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Adı Kalmak Deyiminin Anlamı - Zihnini kurcalamak deyiminin anlamı - Vay canına! deyiminin anlamı - Gözden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Eli Cebine Gitmemek (veya varmamak) Deyiminin Anlamı - Tabanvayla gitmek deyimlerin anlamı - Ana Kuzusu Deyiminin Anlamı - Bir Kapıya Çıkmak Deyiminin Anlamı - Acı Soğuk Deyiminin Anlamı ve Acı Soğuk Deyimi - Emir Kulu Deyiminin Anlamı - Can Kulağıyla Dinlemek Deyiminin Anlamı - Eli Değmemek Deyiminin Anlamı - Aklını Peynir Ekmekle Yemek Deyiminin Anlamı - Alttan Güreşmek Deyiminin Anlamı - Kafasına Dank Etmek (Demek) Deyiminin Anlamı - Kötüye Kullanmak Deyiminin Anlamı - Hurdası çıkmak Deyiminin Anlamı - Teselli etmek deyiminin anlamı - Söz Açmak Deyiminin Anlamı - El Oğlu Deyiminin Anlamı -