logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Defe (tefe) koymak Deyiminin Anlamı - Başını Bir Yere Bağlamak Deyiminin Anlamı - Terbiyesini vermek deyiminin anlamı - Gık Dememek Deyiminin Anlamı - Yolunu yapmak deyiminin anlamı - Şerefini korumak deyiminin anlamı - Yol bulmak deyiminin anlamı - Yüreğine (içine) işlemek deyiminin anlamı - Para Çekmek Deyiminin Anlamı - Vara yoğa karışmak deyiminin anlamı - Ekmeğini taştan çıkarmak Deyiminin Anlamı - Tekerine çomak sokmak deyiminin anlamı - Allah Aratmasın Deyiminin Anlamı - Esip Savurmak Deyiminin Anlamı - Dört dönmek Deyiminin Anlamı - Yalvar yakar olmak deyiminin anlamı - Elifi Görse Mertek Sanır Deyiminin Anlamı - Gam Yememek Deyiminin Anlamı - Çorbada tuzu bulunmak Deyiminin Anlamı - Geceyi Gündüze Katmak Deyiminin Anlamı -