logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Laf Yok Deyiminin Anlamı - Mezar Kaçkını Deyiminin Anlamı - Karga Tulumba Etmek Deyiminin Anlamı - Ağzından Girip Burnundan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yaraya merhem olmak deyiminin anlamı - Nuh Nebi`den Kalma Deyiminin Anlamı - Aklı Karışmak Deyiminin Anlamı - Allah Allah Deyiminin Anlamı - Arkası (sırtı) Yere Gelmemek Deyiminin Anlamı - Paçayı Kaptırmak Deyiminin Anlamı - Fora Etmek Deyiminin Anlamı - Aklını Peynir Ekmekle Yemek Deyiminin Anlamı - Ayağına Bağ Olmak Deyiminin Anlamı - Ağzına Girmek Deyiminin Anlamı - Sipsivri Kalmak Deyiminin Anlamı - Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı - İçi gitmek Deyiminin Anlamı - Kan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Punduna Getirmek Deyiminin Anlamı - Teslim olmak deyiminin anlamı -