BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan eti yemek Deyiminin Anlamı - Sinekten Yağ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Ayağının Tozuyla Deyiminin Anlamı - Kazan Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Ali’nin Külahını Veli’ye, Veli’nin Külahını Ali’ye Giydirmek Deyiminin Anlamı - Buzlar çözülmek Deyiminin Anlamı - Sinirlerini Bozmak Deyiminin Anlamı - Baş Koymak Deyiminin Anlamı - Beyin Yıkamak Deyiminin Anlamı - Kalburla Su Taşımak Deyiminin Anlamı - Cin fikirli Deyiminin Anlamı - El Ayak Çekilmek Deyiminin Anlamı - Fitil Olmak Deyiminin Anlamı - Baş Köşe Deyiminin Anlamı - Zülfüyâra dokunmak deyiminin anlamı - Çene yarıştırmak Deyiminin Anlamı - Bahtı Kara Deyiminin Anlamı - Yerinde yeller esmek deyiminin anlamı - Resmiyete Dökmek Deyiminin Anlamı - Yel yeperek yelken kürek deyiminin anlamı -