logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Ağır Basmak Deyiminin Anlamı - Ensesinde Boza Pişirmek Deyiminin Anlamı - Uç vermek deyiminin anlamı - Tepeden tırnağa (kadar) deyiminin anlamı - Dokuz doğurmak Deyiminin Anlamı - Yavaş gel deyiminin anlamı - Kan Gütmek Deyiminin Anlamı - Nefes Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Yere bakan yürek yakan deyiminin anlamı - Ayak Diremek Deyiminin Anlamı - Peşkeş Çekmek Deyiminin Anlamı - Şaka gibi gelmek Deyiminin Anlamı - İşinden olmak Deyiminin Anlamı - Göz Gözü Görmemek Deyiminin Anlamı - Alnını Karışlamak Deyiminin Anlamı - Al Takke Ver Külah Deyiminin Anlamı - Ayılıp Bayılmak Deyiminin Anlamı - Ahı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Hık demiş burnundan düşmüş Deyiminin Anlamı - Baş Eğmek Deyiminin Anlamı -