BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Gani Gönüllü Deyiminin Anlamı - Kan Ter İçinde Kalmak Deyiminin Anlamı - Tefe koymak deyiminin anlamı - Şamata koparmak deyiminin anlamı - Canı burnuna gelmek Deyiminin Anlamı - Para Çekmek Deyiminin Anlamı - Karşı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Karaman`ın koyunu sonra çıkar oyunu Deyiminin Anlamı - Meydan Vermemek Deyiminin Anlamı - İş çığırından çıkmak Deyiminin Anlamı - Peşini Bırakmamak Deyiminin Anlamı - Sağ Sözünü Sol Gözünden Sakınmak Deyiminin Anlamı - Oyunbozanlık etmek Deyiminin Anlamı - Tezkeresini eline vermek deyiminin anlamı - Karınca Yuvası Gibi Kaynamak Deyiminin Anlamı - Sen Sağ Ben Selâmet Deyiminin Anlamı - Sorguya Çekmek Deyiminin Anlamı - Mahalle Karısı Deyiminin Anlamı - İçi sızlamak Deyiminin Anlamı - Kendini Ateşe Atmak Deyiminin Anlamı -