BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Yol geçen hanı deyiminin anlamı - Baş Alamamak Deyiminin Anlamı - Maşası Olmak Deyiminin Anlamı - Aklını (bir şeyle) Bozmak Deyiminin Anlamı - Canından bezmek Deyiminin Anlamı - Dili uzun Deyiminin Anlamı - Aklını Çalmak (çelmek) Deyiminin Anlamı - Söz Açmak Deyiminin Anlamı - Yükte hafif pahada ağır deyiminin anlamı - Tereciye tere satmak deyiminin anlamı - Curcunaya çevirmek (veya döndürmek) Deyiminin Anlamı - Başı Dönmek Deyiminin Anlamı - Açık Saçık Deyiminin Anlamı - Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Deyiminin Anlamı - Ayağına Dolaşmak (veya dolanmak) Deyiminin Anlamı - Yüzü sirke satmak deyiminin anlamı - Boyunduruk Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Bir Yaşına Daha Girmek Deyiminin Anlamı - Sıdkı Sıyrılmak Deyiminin Anlamı - Aklına (aklını) Takmak Deyiminin Anlamı -