BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş atasözünün anlamı - Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz atasözünün anlamı - Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Kuş Sütüyle Beslemek Deyiminin Anlamı - Gözü Arkada Kalmak Deyiminin Anlamı - Borusu Ötmek Deyiminin Anlamı - Dar boğaz Deyiminin Anlamı - Kemerleri Sıkmak Deyiminin Anlamı - Yalan yere deyiminin anlamı - Künyesi Bozuk Deyiminin Anlamı - Attan İnip Eşeğe Binmek Deyiminin Anlamı - Mantar Gibi Yerden Bitmek Deyiminin Anlamı - Sık Boğaz Etmek Deyiminin Anlamı - Voli vurmak deyiminin anlamı - Evde Kalmak Deyiminin Anlamı - Uçan kuşa borcu (borçlu) olmak deyiminin anlamı - Silip Süpürmek Deyiminin Anlamı - Taraf tutmak deyiminin anlamı - Saman Altından Su Yürütmek Deyiminin Anlamı - Fareler Cirit Oynamak Deyiminin Anlamı - Baş Göz Etmek Deyiminin Anlamı - Bir Elle Verdiğini Öbür Elle Almak Deyiminin Anlamı - Yük altına girmek deyiminin anlamı -