BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yer demir gök bakır deyiminin anlamı - Metelik Vermemek Deyiminin Anlamı - Leşini Sermek Deyiminin Anlamı - Çarkına okumak Deyiminin Anlamı - Arkası Kesilmek Deyiminin Anlamı - Kim Vurduya Gitmek Deyiminin Anlamı - Bir Eli Yağda, Bir Eli Balda (olmak) Deyiminin Anlamı - Kulp Takmak Deyiminin Anlamı - Betine Gitmek Deyiminin Anlamı - Şaka maka (derken) Deyimini - Alacağına Şahin, Vereceğine Karga Deyiminin Anlamı - Vıdı vıdı etmek deyiminin anlamı - Lafı Çevirmek Deyiminin Anlamı - Bir Köroğlu Bir Ayvaz Deyiminin Anlamı - Altın Babası Deyiminin Anlamı - Fincancı Katırlarını Ürkütmek Deyiminin Anlamı - Yoluna çıkmak deyiminin anlamı - Buluttan Nem Kapmak Deyiminin Anlamı - Dünyanın öbür ucu Deyiminin Anlamı - Uçsuz bucaksız deyiminin anlamı -