logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Başına Devlet Kuşu Konmak Deyiminin Anlamı - İçi geçmek Deyiminin Anlamı - Açık Seçik Deyiminin Anlamı - El açmak Deyiminin Anlamı - İşi duman olmak Deyiminin Anlamı - Saman Altından Su Yürütmek Deyiminin Anlamı - Parmağına Dolamak Deyiminin Anlamı - Yüz yüze bakmak deyiminin anlamı - Yüzünü ekşitmek deyiminin anlamı - Alnının Kara Yazısı Deyiminin Anlamı - İskele vermek Deyiminin Anlamı - Allah’a Emanet Deyiminin Anlamı - Lâhavle Çekmek Deyiminin Anlamı - Sermayeyi Kediye Yüklemek Deyiminin Anlamı - Bire Bin Katmak Deyiminin - Postayı Kesmek Deyiminin Anlamı - Fikir Vermek Deyiminin Anlamı - Kafa Dengi Deyiminin Anlamı - Karga Tulumba Etmek Deyiminin Anlamı - Kanlı Canlı Deyiminin Anlamı -