logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Belini Kırmak Deyiminin Anlamı - Can çekişmek Deyiminin Anlamı - Parmak Basmak Deyiminin Anlamı - Yerinde yeller esmek deyiminin anlamı - Fol Yok Yumurta yok Deyiminin Anlamı - Barut Kesilmek Deyiminin Anlamı - Ucunu kaçırmak deyiminin anlamı - Cin fikirli Deyiminin Anlamı - Zılgıt yemek deyiminin anlamı - Laf İşitmek Deyiminin Anlamı - Eli Bayraklı Deyiminin Anlamı - Tut kelin perçeminden deyiminin anlamı - Düşüp kalkmak Deyiminin Anlamı - Ağzından Çıkanı Kulağı İşitmemek Deyiminin Anlamı - Yer yerinden oynamak deyiminin anlamı - Ahrette On Parmağı Yakasında Olmak Deyiminin Anlamı - Son Kozunu Oynamak Deyiminin Anlamı - Mümkün Mertebe Deyiminin Anlamı - Ali’nin Külahını Veli’ye, Veli’nin Külahını Ali’ye Giydirmek Deyiminin Anlamı - Sinekten Yağ Çıkarmak Deyiminin Anlamı -