BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Birbirine Girmek Deyiminin Anlamı - Kan Kusturmak Deyiminin Anlamı - Cebi delik Deyiminin Anlamı - Söz Açmak Deyiminin Anlamı - Haber uçurmak Deyiminin Anlamı - Saati Saatine Uymamak Deyiminin Anlamı - Çenesi düşük Deyiminin Anlamı - Düğün bayram etmek Deyiminin Anlamı - Yediden yetmişe deyiminin anlamı - Dünyadan haberi olmamak Deyiminin Anlamı - Neye Uğradığını Bilememek Deyiminin Anlamı - Acısı İçine (yüreğine) Çökmek (işlemek) Deyiminin Anlamı - Yan basmak deyiminin anlamı - Zevkten dört köşe olmak deyiminin anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Akşamdan Kavur, Sabaha Savur Deyiminin Anlamı - Arkadan Söylemek Deyiminin Anlamı - Çene yarıştırmak Deyiminin Anlamı - Çıfıt çarşısı Deyiminin Anlamı - Davul çalmak Deyiminin Anlamı -