BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı - Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı - Sıfırı Tüketmek Deyiminin Anlamı - Teselli bulmak deyiminin anlamı - Çanak yalayıcı Deyiminin Anlamı - Kara Çalı Deyiminin Anlamı - Dokuz köyden kovulmuş Deyiminin Anlamı - Yağ tulumu deyiminin anlamı - Diline dolamak Deyiminin Anlamı - Kırık Dökük Deyiminin Anlamı - İnsanlıktan çıkmak Deyiminin Anlamı - Defterden silmek Deyiminin Anlamı - Uç vermek deyiminin anlamı - Bir Eli Yağda, Bir Eli Balda (olmak) Deyiminin Anlamı - Ortada kalmak Deyiminin Anlamı - Burnundan Solumak Deyiminin Anlamı - Ayak Diremek Deyiminin Anlamı - Yakasına yapışmak deyiminin anlamı - Ayyuka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Söz Ayağa Düşmek Deyiminin Anlamı -