logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Baş Aşağı Gitmek Deyiminin Anlamı - Başı Sıkışmak (sıkılmak) Deyiminin Anlamı - Esamisi Okunmamak Deyiminin Anlamı - Üstünden dökülmek deyiminin anlamı - Fellik Fellik Aramak Deyiminin Anlamı - Ahrette On Parmağı Yakasında Olmak Deyiminin Anlamı - Nazı Geçmek Deyiminin Anlamı - Safra Bastırmak Deyiminin Anlamı - Yumurta kapıya gelmek deyiminin anlamı - Baba Ocağı (evi veya yurdu) Deyiminin Anlamı - Baş Yemek Deyiminin Anlamı - Peşini Bırakmamak Deyiminin Anlamı - Allayıp Pullamak Deyiminin Anlamı - Asıp Kesmek Deyiminin Anlamı - Abuk Sabuk Konuşmak Deyiminin Anlamı - Çile çekmek Deyiminin Anlamı - Söz (Laf) İşitmek Deyiminin Anlamı - Göz Dikmek Deyiminin Anlamı - Nefes Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Nuh Der Peygamber Demez Deyiminin Anlamı -