logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moda Olmak Deyiminin Anlamı - Yüreği oynamak deyiminin anlamı - Masal Okumak Deyiminin Anlamı - Taş atmak deyiminin anlamı - Mevki Sahibi Olmak Deyiminin Anlamı - Derdine düşmek Deyiminin Anlamı - Ayağını Sürümek Deyiminin Anlamı - Tebdil gezmek deyiminin anlamı - Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek Deyiminin Anlamı - Kapağı Atmak Deyiminin Anlamı - Tırpan atmak deyiminin anlamı - Geçimini Sağlamak Deyiminin Anlamı - İçinden pazarlıklı Deyiminin Anlamı - İfrit olmak Deyiminin Anlamı - Tıka basa doldurmak deyiminin anlamı - Akıl Defteri Deyiminin Anlamı - Al Aşağı Etmek Deyiminin Anlamı - Sinirlerini Bozmak Deyiminin Anlamı - Aklına (aklını) Takmak Deyiminin Anlamı - Hevesini almak Deyiminin Anlamı -