BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ayağının Tozuyla Deyiminin Anlamı - Üçe beşe bakmamak deyiminin anlamı - Yüreğine su serpilmek deyiminin anlamı - Ağzı Sulanmak Deyiminin Anlamı - Silip Süpürmek Deyiminin Anlamı - Omuz omuza Deyiminin Anlamı - Boynu Kıldan İnce Olmak Deyiminin Anlamı - Anca Beraber Kanca Beraber Deyiminin Anlamı - Jurnal etmek Deyiminin Anlamı - İnsan sarrafı (olmak) Deyiminin Anlamı - Üstüne almak deyiminin anlamı - Alttan (aşağıdan) Almak Deyiminin Anlamı - Tozu dumana katmak deyiminin anlamı - Çetele tutmak Deyiminin Anlamı - Gönülden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Şeytan kulağına kurşun deyiminin anlamı - Sağı Solu (Belli) Olmamak Deyiminin Anlamı - Son Kozunu Oynamak Deyiminin Anlamı - Tütünü tepesinden çıkmak deyiminin anlamı - Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek Deyiminin Anlamı -