BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - İşi tıkırında olmak Deyiminin Anlamı - İşi iş olmak Deyiminin Anlamı - İçi sızlamak Deyiminin Anlamı - Rast Gitmek Deyiminin Anlamı - İki paralık etmek Deyiminin Anlamı - Yıldırımları (veya şimşekleri) üstüne çekmek deyiminin anlamı - Gel Gelelim Deyiminin Anlamı - Balık Kavağa Çıkınca Deyiminin Anlamı - Sabahı Etmek Deyiminin Anlamı - Deli fişek Deyiminin Anlamı - Buyurun cenaze namazına Deyiminin Anlamı - Alt Yanı Çıkmaz Sokak Deyiminin Anlamı - Bir Şeye Benzememek Deyiminin Anlamı - Başını Dinlemek Deyiminin Anlamı - Maraza Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Tereciye tere satmak deyiminin anlamı - Kul Köle Olmak Deyiminin Anlamı - Saltanat Sürmek Deyiminin Anlamı - Çiğ süt etmiş olmak Deyiminin Anlamı - Ayranı Kabarmak Deyiminin Anlamı -