BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İpe un sermek Deyiminin Anlamı - Yeşil ışık yakmak deyiminin anlamı - Yüzü gözü açılmak deyiminin anlamı - Mızıkçılık Etmek Deyiminin Anlamı - Çıt çıkarmamak Deyiminin Anlamı - Alnı Açık Yüzü Ak (olmak) Deyiminin Anlamı - Yaygarayı basmak deyiminin anlamı - Aklı Durmak Deyiminin Anlamı - Dilinin altında bir şey olmak Deyiminin Anlamı - Pupa Yelken Deyiminin Anlamı - Ağzını Kapamak Deyiminin Anlamı - Çalımından geçilmemek Deyiminin Anlamı - Kim Vurduya Gitmek Deyiminin Anlamı - Boyunduruk Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Şakaya vurmak deyiminin anlamı - Gözden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Nefsine Yedirememek Deyiminin Anlamı - Çıfıt çarşısı Deyiminin Anlamı - İşi ağırdan almak Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı -