BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Birbirine Düşmek Deyiminin Anlamı - Mat Etmek Deyiminin Anlamı - Sırtını Dayamak Deyiminin Anlamı - Allah Bilir Deyiminin Anlamı - Taban tabana zıt deyiminin anlamı - Icığını cıcığını çıkarmak Deyiminin Anlamı - Minnet Etmek Deyiminin Anlamı - Yerini bulmak deyiminin anlamı - Ununu elemiş, eleğini asmış deyiminin anlamı - Uyku tulumu deyiminin anlamı - Adını Anmamak Deyiminin Anlamı - Çürük tahtaya basmak Deyiminin Anlamı - El Elde Baş Başta Deyiminin Anlamı - Şöyle böyle deyiminin anlamı - El Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Karnı Tok Sırtı Pek Deyiminin Anlamı - Dağa çıkmak Deyiminin Anlamı - Ne Fayda Deyiminin Anlamı - Muhallebi Çocuğu Deyiminin Anlamı - Dört gözle beklemek Deyiminin Anlamı -