BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Yanına salâvatla varılır deyiminin anlamı - Ayvaz Kasap Hep Bir Hesap Deyiminin Anlamı - Saat Bu Saat Deyiminin Anlamı - Aşağı Kurtarmaz Deyiminin Anlamı - Kaçın Kur`ası Deyiminin Anlamı - Şerefini korumak deyiminin anlamı - Eninde Sonunda Deyiminin Anlamı - Turşu gibi olmak deyiminin anlamı - Şamata koparmak deyiminin anlamı - Keyif Çatmak Deyiminin Anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - Arap Saçına Dönmek Deyiminin Anlamı - Turşusunu kurmak deyiminin anlamı - Aklını Çalmak (çelmek) Deyiminin Anlamı - Yel yeperek yelken kürek deyiminin anlamı - İş inada binmek Deyiminin Anlamı - Turnayı gözünden vurmak deyiminin anlamı - Fiyatı Dondurmak Deyiminin Anlamı - Alnını Karışlamak Deyiminin Anlamı - İçine çekilmek (kapanmak) Deyiminin Anlamı -