logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Ekmek kapısı Deyiminin Anlamı - Sonradan Görme Deyiminin Anlamı - Tel çekmek deyiminin anlamı - Araya Girmek Deyiminin Anlamı - Canına değmek Deyiminin Anlamı - Esamisi Okunmamak Deyiminin Anlamı - Palavra Atmak Deyiminin Anlamı - Postu Kurtarmak Deyiminin Anlamı - Rekor Kırmak Deyiminin Anlamı - Keçileri Kaçırmak Deyiminin Anlamı - Sırtı Kaşınmak Deyiminin Anlamı - İzi silinmek Deyiminin Anlamı - Yüreği oynamak deyiminin anlamı - Akşama Sabaha Deyiminin Anlamı - Eyvallah Demek Deyiminin Anlamı - Kof Çıkmak Deyiminin Anlamı - Kanlı Canlı Deyiminin Anlamı - Üstüne fenalık gelmek deyiminin anlamı - Gaflet Basmak Deyiminin Anlamı - Canını dişine takmak Deyiminin Anlamı -