BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur) atasözünün anlamı - Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır atasözünün anlamı - Arayan belasını da devasını da bulur atasözünün anlamı - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Dünya gözü ile Deyiminin Anlamı - Baş Üstünde Yeri Var Deyiminin Anlamı - Ayyuka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Taş üstünde taş bırakmamak (koymamak) deyiminin anlamı - Muradına Ermek Deyiminin Anlamı - Yerinde duramamak deyiminin anlamı - Kafa Dengi Deyiminin Anlamı - Yüz görümlüğü deyiminin anlamı - Kafadan Atmak Deyiminin Anlamı - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı - Sokak Süpürgesi Deyiminin Anlamı - Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz Deyiminin Anlamı - Eli Değmemek Deyiminin Anlamı - Yüzü ak deyiminin anlamı - Çürük tahtaya basmak Deyiminin Anlamı - Yoldan kalmak deyiminin anlamı - Başından Büyük İşlere Girişmek (veya kalkışmak) Deyiminin Anlamı - Öne düşmek Deyiminin Anlamı - Borusunu Çalmak Deyiminin Anlamı - Lafa Boğmak Deyiminin Anlamı -